کلیدواژه‌ها = آبشویی
تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر

دوره 6، شماره 4، تیر 1396، صفحه 59-74

روژین نگهدار؛ بهروز مهدی نژادیانی


مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 43-59

مریم محمدزاده؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا


مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-84

صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا