کلیدواژه‌ها = کریجینگ
کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 57-72

سیده محبوبه موسوی فرد؛ حمید رضا ممتاز؛ حبیب خداوردیلو


تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه

دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 19-26

رضا سکوتی‌اسکوئی


مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک

دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 67-76

جلال محمودی؛ فاطمه زارعیان؛ محمدرضا جوادی؛ نازیلا خرسندی


ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 81-94

وحید غفوری؛ نصرت الله ملک پور؛ امین مردانی