کلیدواژه‌ها = شوری
بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 129-139

10.30495/wsrcj.2021.18549

آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا امداد


بررسی توزیع شوری در پروفیل خاک زراعی کشت شده تحت آبیاری قطره ای

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 69-82

لیلا میرزایی الموتی؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی


بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان)

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 67-86

علیرضا بادیه نشین؛ مسعود پارسی نژاد؛ حمیده نوری


ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum)

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 1-10

سید حسن طباطبائی؛ محمد پسرک لی؛ نگار نورمهناد


بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 87-98

صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزار جریبی؛ نیازعلی سپهوند


مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک

دوره 3، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 33-50

آرزو اختری؛ مهدی همایی؛ یعقوب حسینی


اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 61-73

روح الله مختاران؛ عبدعلی ناصری؛ حیدرعلی کشکولی؛ سعید برومند نسب


تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه

دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 19-26

رضا سکوتی‌اسکوئی


بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار

دوره 1، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 59-68

یوسف هاشمی نژاد؛ محمود غلامی؛ ولی سلطانی