کلیدواژه‌ها = رواناب
تحلیل نوسانات بارش- رواناب حوضه مرزی ارس تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-96

امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه


تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان)

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 125-143

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-81

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی


تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 13-24

مرتضی بهزادفر؛ سید حمیدرضا صادقی؛ محمد‌جواد خانجانی؛ زینب حزباوی


تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 61-76

شیرکو ابراهیمی محمدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ کامران چپی