کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مدلسازی برآورد میزان رسوب معلق رودخانه پسیخان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درخت تصمیم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 31-42

سیدسامان میرفلاح نصیری؛ ابراهیم امیری؛ محبوبه شادابی بجند


مدلسازی بارش-رواناب با استفاده از مدل یادگیر عمیق (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 55-68

راضیه طاطار؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ میثم سالاری‌جزی


پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-10

علی محمدی ترکاشوند؛ الناز خانباباخانی؛ محمدعلی محمودی


توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی

دوره 6، شماره 4، تیر 1396، صفحه 17-28

سامان معروف پور؛ احمد فاخری فرد؛ جلال شیری