کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 15-31

10.30495/wsrcj.2022.68774.11316

بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-60

10.30495/wsrcj.2021.18544

صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی


بررسی الگوی کشت بهینه متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی قم-کهک)

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 35-56

سعید امامی فر؛ فرشاد محمدیان؛ رضا محمدی احمدآبادی؛ مجتبی علی مددی


پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 139-162

امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه؛ مهدی ضرغامی


ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 133-145

مهدی سرائی تبریزی؛ محمد نبی جلالی؛ شیوا محمدیان خراسانی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 27-39

مجتبی حیدری؛ محمدرضا خزائی


اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن

دوره 3، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 49-63

منوچهر فرج‌زاده؛ کاوه مدنی لاریجانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ رحمان داوطلب