کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی داده‌های بارش شبکه‌بندی جهانی در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز کارون بزرگ)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 79-96

بهزاد نویدی نساج؛ نرگس ظهرابی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان


بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 91-104

فرید نیک کار؛ حمید رضا فولادمند


توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 17-30

رضا لاله زاری؛ هادی معاضد؛ سعید برومندنسب؛ علی حقیقی