کلیدواژه‌ها = خشکسالی
مدل سیستم دینامیکی سناریوهای سیاست گذاری حفاظت منابع آب زیر زمینی در استان خراسان جنوبی در شرایط خشکسالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.31551.10825

مصطفی تیموری؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ صمد رحیمی سوره؛ محمدعلی افشار کاظمی


ارزیابی داده‌های بارش شبکه‌بندی جهانی در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز کارون بزرگ)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 79-96

بهزاد نویدی نساج؛ نرگس ظهرابی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان


بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 91-104

فرید نیک کار؛ حمید رضا فولادمند


توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 17-30

رضا لاله زاری؛ هادی معاضد؛ سعید برومندنسب؛ علی حقیقی