کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 19-34

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدآلی؛ سلمان زارع؛ محمد جعفری


اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 41-51

امیرمسعود قیومی محمدی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ فایز رئیسی؛ پژمان طهماسبی


ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان

دوره 1، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 39-46

لیلا گودرزی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی