کلیدواژه‌ها = منحنی رخنه
بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 77-88

10.30495/wsrcj.2022.19228

نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی


پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 55-66

شکوفه فضل علی؛ سهیلا ابراهیمی؛ مهدی ذاکر نیا؛ سید علیرضا موحدی نائینی