کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 65-76

هاشم شمس‌الدین؛ وحیدرضا جلالی؛ اعظم جعفری


ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 25-36

فرانک محمدی‌پور؛ صفورا اسدی کپورچال


گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 53-66

فاطمه اکبرپور سراسکانرود؛ فرهاد صدری؛ داریوش گل علیزاده