کلیدواژه‌ها = بافت خاک
تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 87-106

الناز صباغ تازه؛ نسرین صادقیان؛ یونس رامشک نیا


پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-10

علی محمدی ترکاشوند؛ الناز خانباباخانی؛ محمدعلی محمودی