موضوعات = مدیریت بهینه منابع آب و خاک
بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر رخدادهای بارشی شدید در اقلیم‌های مختلف ایران با استفاده از رگرسیون چندک

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 33-49

10.30495/wsrcj.2022.68792.11317

صدیقه برارخان‌پور احمدی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


اثر تغییرات میان‌مدت در اقلیم و کاربری اراضی بر میزان کاهش جریان در حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 13-29

10.30495/wsrcj.2022.66923.11294

علیرضا چگنی زاده؛ حمیدرضا ربیعی فر؛ حسین ابراهیمی؛ محمود ذاکری نیری


ارزیابی تاثیر سیستم ریشه گیاه یونجه در مقاوم سازی خاک

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 63-71

10.30495/wsrcj.2022.20415

صمد ظاهرمند؛ خسرو شفیعی مطلق؛ اسفندیار جهانتاب؛ رسول اجل لوییان


مدل‌سازی کیفی برای مدیریت بهره‌برداری از جریان آب در رودخانه‌ها

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 31-46

10.30495/wsrcj.2022.19231

سپیده سهامی؛ علیرضا شکوهی؛ بهناز ختار؛ فربد چهرزاد