موضوعات = خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی
تحلیل روند و مشخصه‌های بارش بر منابع آب کشاورزی در استان لرستان

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 27-40

10.30495/wsrcj.2023.69930.11327

احسان لرنژاد؛ حسین ابراهیمی؛ حمیدرضا ربیعی فر


چشم‌انداز اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی شهر ایلام)

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 87-107

10.30495/wsrcj.2022.20455

هادی رمضانی اعتدالی؛ فریبا خدابخشی؛ الهه کنعانی


پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل‌های همادی آمریکای شمالی (NMME)در مناطق غربی ایران

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 25-40

10.30495/wsrcj.2022.20002

مهدی مقسمی؛ نرگس ظهرابی؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ محمدرضا یگانگی