موضوعات = مدیریت منابع آب
بررسی اثرات بلندمدت مصارف آب بخش صنعت و کشاورزی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت شازند

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 17-28

10.30495/wsrcj.2023.72053.11360

سیامک امیری؛ احمد رجبی؛ سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ محمد علی ایزدبخش


بررسی شاخص کلروفیل آب در رودخانه‌های ورودی تالاب انزلی با استفاده از ماهواره سنتینل

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 111-120

10.30495/wsrcj.2023.73747.11383

سید سامان میرفلاح نصیری؛ ابراهیم امیری؛ جلال بهزادی


تحلیل روند بارش در حوضه آبریز زهره-جراحی در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 12، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 13-28

10.30495/wsrcj.2022.68990.11321

امیرعباس محمودیان بیدگلی؛ محمد صادق صادقیان؛ علی صارمی؛ هومن حاجی کندی


تحلیل روند و مشخصه‌های بارش بر منابع آب کشاورزی در استان لرستان

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 27-40

10.30495/wsrcj.2023.69930.11327

احسان لرنژاد؛ حسین ابراهیمی؛ حمیدرضا ربیعی فر


بررسی راهکارهای مختلف کاهش مصرف انرژی در شبکه آبیاری صالح‌آباد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 69-79

10.30495/wsrcj.2023.71305.11343

علیرضا سلطانی؛ حمزه علی علیزاده؛ جعفر مامی زاده؛ جواد سروریان


مدل‌سازی کیفی برای مدیریت بهره‌برداری از جریان آب در رودخانه‌ها

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 31-46

10.30495/wsrcj.2022.19231

سپیده سهامی؛ علیرضا شکوهی؛ بهناز ختار؛ فربد چهرزاد


تأثیر محلول‌پاشی روی بر تعدیل اثرات قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 111-125

10.30495/wsrcj.2022.19237

جیوانی مانول یان؛ وریا ویسانی؛ حمید جباری؛ مرجان دیانت


بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصلاح‌گرهای آلی بر فرایند آبشویی خاک های شور و سدیمی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 13-31

10.30495/wsrcj.2021.19210

محمدرضا دلالیان؛ فاطمه ذبیحی؛ سمیرا سربازرشید


ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-60

10.30495/wsrcj.2021.18544

صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی