دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه کارایی مدلهای رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک در بررسی فرسایش بادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

علی محمدی ترکاشوند؛ شاهین ابراهیمی؛ مهرداد اسفندیاری؛ عباس احمدی


2. مدل‌سازی رفتار سدهای بتنی با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

فردین سعید؛ محسن ایران دوست؛ نوید جلال کمالی