دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی نمک‌زدایی از آب لب‌شور به ‌روش الکترودیالیز، با استفاده از طراحی آزمایش‌ها و شبکه عصبی GMDH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20322

مریم شرفی؛ محمود اکبری


تحلیل چند متغیره خشکسالی‌های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک تولید داده مصنوعی و توابع مفصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20328

بابک شاهی نژاد؛ زهرا شمس؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ آزاده ارشیا


ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس 180 درجه: کاربرد آبشکن مثلثی نفوذپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20325

محمدرضا کلامی زاده؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمود شفاعی بجستان؛ علیرضا مسجدی؛ هوشنگ حسونی زاده


استفاده‌ کارآمد و پایدار از منابع آبی خوزستان با تدوین بنچ‌مارک‌های ردپای آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20329

سمیرا سالاری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت جو؛ مایت آلدایا


تأثیر مدیریت‌ آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف برنج (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20411

مجتبی ذبیح پور روشن؛ علی باقری؛ رضا اسدی؛ داود اکبری نودهی؛ فضل شیردل شهمیری


ارزیابی تاثیر سیستم ریشه گیاه یونجه در مقاوم سازی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20415

صمد ظاهرمند؛ خسرو شفیعی مطلق؛ اسفندیار جهانتاب؛ رسول اجل لوییان


مقایسه کارایی مدلهای رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک در بررسی فرسایش بادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30495/wsrcj.2022.19224

شاهین ابراهیمی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهرداد اسفندیاری؛ عباس احمدی


چشم‌انداز اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.30495/wsrcj.2022.20455

هادی رمضانی اعتدالی؛ فریبا خدابخشی؛ الهه کنعانی