دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

کاربرد مدل هیبریدی شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب‌تاب برای پیش‌بینی مقدار جامدات محلول در آب رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.71849.11356

فرحناز سبزواری؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو


اثر رطوبت اولیه و بافت خاک بر برخی ویژگی‌های فرآیند گلخرابی در خاک‌های شالیزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.72277.11363

علی طالب‌پور؛ نادر پیرمرادیان؛ محمدرضا یزدانی؛ محمدرضا علیزاده


ارزیابی عملکرد مدل بارش رواناب در شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب فروردین ماه 1398؛ مطالعه موردی حوضه آبریز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.72690.11367

نجمه فولادی؛ احمد شرافتی؛ طیب رضیئی


بررسی انتشار آلودگی در محیط متخلخل آبخوان بابل با مدل‌های MODFLOW وMODPATH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.72853.11370

یاسر قندهاری؛ علیرضا زمانی نوری؛ بابک امین نژاد


بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع رسوب مخزن سد (مطالعه موردی سد لاسک) با استفاده از مدل HEC-RAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.73193.11376

سعید راشدی؛ سید عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ باقر قرمزچشمه


نقش اقدامات زیستی بر فرآیند فرسایش خاک با استفاده از مدل InVEST در حوزه آبخیز شارقنج، خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.73563.11380

رضا چمنی؛ سحر مصطفایی یونجالی؛ سید حمیدرضا صادقی


مطالعه سینتیک و هم‌دمای جذب یون‎های سرب از محلول‌های آبی توسط رس مونتموریلونیت و منونتموریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.30495/wsrcj.2023.73541.11379

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ حمیدرضا رفیعی سربیژن