گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تبریز؛ تبریز؛ ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران؛ ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه محیط‌زیست؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران؛

چکیده


فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده های خاک و محیط زیست می باشند. در سال های اخیر محققان زیادی جذب فلزات سنگین توسط جلبک ها، قارچ ها، باکتری ها و گیاهان مورد بررسی قرار دادند. گیاه پالایی یکی از شیوه های مناسب برای پالایش خاک از فلزات سنگین است. بعد از عملیات آماده سازی خاک های آلوده بذرهای گیاهان قدومه کوهی (Arabis arenosa) و گیاه تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و گیاه علف مرغ (Agropyron repens) در گلدان های 10 کیلوگرمی کشت گردید. پس از برداشت و خشک کردن در آون با دمای 85 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت به ترتیب با روش های اکسیداسیون تر و هضم با اسید نیتریک عصاره گیری و با دستگاه های جذب اتمی و کوره گرافیتی اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که غلظت سرب و کادمیم در خاک در ریشه بیش از ساقه و برگ بوده و همچنین غلظت سرب در اندام های زیرزمینی و روی در اندام های هوایی بالاتر بوده است. نتایج به دست آمده بالاترین غلظت روی را در اندام هوایی گیاه علف مرغ به میزان mg/Kg 65/262 و بیشترین غلظت سرب را در اندام های زیرزمینی گیاه تاج خروس وحشی به میزانmg/Kg 25/71 از خاک نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytoremediation of heavy metal (Lead, Zinc and Cadmium) from polluted soils by Arasbaran protected area native plants

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbarpour Saraskanroud 1
  • Farhad Sadri 2
  • Dariush Golalizadeh 3
1 M. Sc. of Chemistry & Fertility Soil, College of Agriculture, Tabriz University, Tabriz. Iran
2 PhD Student, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M.Sc. Graduated, Department of Environment, Tehran, Iran
چکیده [English]

Heavy metals are the most important soil and environmental pollutants. Phytoremedation is one of the environmental oriented technologies that use plants to clean up contaminated soils from heavy metals. The objective of this study was to assess the capability of some native plants to phytoextract some heavy metals from the contaminated soils. Consequently, after preparing and stabilization of the contaminated soils, the seeds of some native plants (Arabis arenosa, Amaranthus retroflexus, Agropyron repens) were seeded, grown and harvested in a designed pot experiment. The soil and plant samples were taken and dried out in an oven at 85 Qc for 48 hours. The mean concentration of each heavy metal in the samples was determined using Atomic Absorption Spectrometry apparatus. The results indicated that Pb and Cd concentration in plant roots were more than shoots. Lead concentration in plant underground portion and Zinc concentration in aboveground portion were higher. The results further indicated that the maximum Zinc concentration in Agropyron repens aboveground portion was 262.65 Mgkg-1 and the maximum Pb concentration in amaranthus retrofleus underground portion was 71.25 Mgkg-1. From the plant extraction of this study we discovered that pb and cd concentration in soils are considered to become higher in root than shoots of plants. Pb concentration in underground portion and zinc concentration in aboveground portion is higher. Finding of this research show that Zinc concentration maximum in Agropyron repens aboveground portion is 262.65 mgkg-1 and Pb concentration maximum in Amaranthus retroflexus underground portion is 71.25 mgkg-1 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amaranthus retroflexus
  • Agropyron repens
  • Arabis arenosa
  • Heavy Metals
  • Phytoremediation
  • Remediation
  • soil