دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-146 
مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری

صفحه 15-30

حمیده نوری؛ سارا پشنک پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ محمدرضا یزدانی


مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین

صفحه 45-58

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی


برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده

صفحه 91-104

سمانه امان آبادی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد حسن مسیح آبادی


اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی

صفحه 137-150

مهرداد نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری؛ حمید رضا متقیان