دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 1-156 
ارزیابی و تحلیل وضعیت سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل

صفحه 121-142

زینب حزباوی؛ ناهیده پرچمی؛ نازیلا علائی؛ لیلا بابایی


تحلیل روند و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از TFPW-MK و GIS

صفحه 143-156

حجت الله یونسی؛ حسن ترابی؛ بابک شاهی نژاد؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور