دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

ارزیابی منابع بارش جهانی با قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا در سطح حوضه دره رود اردبیل

صفحه 1-20

علیرضا پیل پایه؛ افشین شایقی؛ آیدین باختر؛ اکبر رحمتی؛ افشین وطنخواه


نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک اراضی سیلابی و با پستی و بلندی کم (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

صفحه 107-120

محمدرضا پهلوان راد؛ سید جواد فرقانی؛ مهرداد اسفندیاری؛ علی محمدی ترکاشوند


تأثیر سیستم‌های مختلف زهکشی زیرزمینی بر دفع نیترات از اراضی کلزای دیم

صفحه 121-134

فرزاد حق نظری؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ایریکا سیمیونک