درباره نشریه

نشریه حفاظت منابع آب و خاک که دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و دارای درجه علمی – پژوهشی است به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مسئولین نشریه و اعضای هیئت تحریریه آن تأسیس شد. این نشریه کلیه تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با موضوعات علوم و مهندسی آب و خاک را مورد بررسی قرار داده و می‌کوشد تا با همکاری اعضای هیئت تحریریه متخصص در زمینه‌های مختلف علوم آب و خاک نشریه‌ای پربار در این زمینه برای علاقمندان و پژوهشگران فراهم نماید. این مجله وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و انجمن علمی سازگاری با کم آبی و خشکسالی ایران است و دارای اعتبار علمی - پژوهشی است که آغاز سال انتشار آن 1390 می باشد.

 شناسنامه نشریه 

  رتبه علمی نشریه: علمی - پژوهشی ( طی نامه شماره 90/21695 مورخ 90/8/25کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 موضوع: علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی و علوم وابسته به آن مانند هوا و اقلیم­ شناختی، حفاظت منابع آب و خاک، اقتصاد و بهره وری آب، تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امثال آن

 دوره انتشار: فصلنامه ی علمی-پژوهشی

 میانگین زمان داوری: 8 هفته

 نرخ پذیرش: 65 درصد

 زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی مبسوط

نوع داوری: یک سو ناشناس

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 شاپا چاپی: 7480-2251

 شاپا الکترونیکی: 7400-2251

 اولین سال انتشار: سال 1390

 صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 سامانه مدیریت نشریه: سیناوب