راهنمای نویسندگان

 

به نام خدا

 

راهنمای تهیه مقاله برای نشریه علمی- پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک

 

نشریه حفاظت منابع آب و خاک مقاله‏‌های پژوهشی تهیه شده در زمینه حفاظت منابع آب و خاک  را که به زبان فارسی نوشته شده و به هیچ مجلۀ دیگری برای چاپ فرستاده نشده باشند در بازه زمانی  کمتر از سه ماه فرآینده داوری آن را انجام و با رعایت چارچوب زیر برای چاپ در مجله مورد بررسی قرار می‌دهد:

 

هزینه بررسی و انتشارمقاله: 

براساس آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3112 مورخ 1400/1/23 مقرر گردید 500 هزار تومان بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 150/000 تومان و پس از تایید نهایی مبلغ 350/000 تومان جهت پذیرش و چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 150/000 تومان اولیه قابل بازگشت به مولفان نمی‌باشد).

توجه: پرداخت به صورت آنلاین و از طریق لینک (درگاه بانکی) فعال شده در صفحه شخصی نویسنده مسئول مقاله با  شناسه واریز 41920300000000371 بانک صادرات انجام می شود. 

روش نگارش

مقاله باید در اندازه A4، با فاصله سطرهای یک (به صورت Single) و 3 سانتی‌متر حاشیه بالا، 2/5 سانتی‌متر حاشیه از سمت چپ و راست و 2/25 سانتی‌متر حاشیه از پایین به صورت تک ستونی تایپ شود.

- نام‌های علمی باید به صورت ایتالیک در درون پرانتز نوشته شوند.

- تا جایی که ممکن است  از نوشتن پاورقی پرهیز شود. 

- پیش از نقطه (.) و کاما (،) گذاشتن فاصله لازم نیست، لیکن پس از آنها، یک فاصله لازم است.

- مقاله باید با واژه‌پردازWord 2007 تهیه شده و همراه با تعهدنامه امضا شده توسط همۀ نویسندگان و برگ شناسه نویسندگان از طریق تارنمای نشریه به دفتر مجله ارسال شود.

- نوع قلم فارسی باید B Nazanin 11 و نوع قلم انگلیسی Times New Roman 10  باشد.

- عنوان مقاله با قلم فارسی باید B Nazanin 12  به صورت Bold و عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman 14  به‌صورت Bold می‌باشد.

 

ترتیب بخش‌ها

بخش‌های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از:

1- عنوان          2- چکیده مبسوط فارسی           3- کلید واژه‌ها          4- مقدمه           5- مواد و روش‏ها           6- نتایج و بحث

 7- نتیجه‌گیری    8- سپاسگزاری (در صورت لزوم)   9- منابع مورد استفاده   10- عنوان انگلیسی   11- چکیده مبسوط انگلیسی
12- کلید واژه‌های انگلیسی (Keywords)

 

برگ شناسه

برگ شناسه باید شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، موقعیت شغلی نگارنده(گان)، نام دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی که نگارنده(گان) در آن اشتغال دارند، نشانی کامل نگارنده(گان) و نام، مشخصات و آدرس پستی نگارنده مسئول مکاتبات (به هر دو زبان فارسی و انگلیسی) باشد که باید در یک صفحه جداگانه تایپ شود.

* نگارنده مسئول باید فرم تعهدنامه  را که به امضای تک تک نگارندگان رسیده به همراه  مقاله ارسال کند.

** پس از ثبت مقاله در تارنمای نشریه، امکان تغییر در نام و تعداد نویسندگان وجود ندارد.

 

آن دسته از مقالات ارسالی به این مجله که مطالب ذکر شده در این راهنما را رعایت نکرده باشند، جهت اعمال اصلاحات مقتضی، متناسب با این مجله برگردانده خواهند شد. ارسال یک مقاله به منزله عدم انتشار آن در گذشته، عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر، موافقت تمامی نویسندگان و کلیه کسانی که به‌طور مستقیم یا ضمنی به‌هرنحوی مسئولیتی در اجرای کار داشته‌اند می‌باشد. مقالات باید با رعایت کامل آئین نگارش فارسی نوشته شود. قابل ذکر است که نشریه حفاظت منابع آب و خاک از قوانین cope و آیین نامه دسترسی آزاد به مقالات علمی (Open Access) تبعیت می کند.

تنظیم مقاله

اصول کلی:

 • مقاله به صورت الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی مجله به آدرس: https://wsrcj.srbiau.ac.ir ارسال و تمامی مراحل از همین طریق پیگیری گردد. به همراه ارسال مقاله فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع نیز می بایست ارسال شود.
 • یک نفر ازمیان نویسندگان هر مقاله به عنوان نویسنده مسئول (Corresponding author) مشخص گردد تا مکاتبات مجله صرفاً از طریق ایشان انجام گردد و به اطلاع سایرین نیز برسد؛
 • محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیات تحریریه است)؛
 • هیات تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های رسیده آزاد است؛
 • با توجه به سیاست‌های هیات تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است؛
 • چنانچه مقالۀ ارسالی به نشریه، برگرفته از رساله دکتری یا پایاننامه کارشناسی ارشد باشد، باید استاد راهنما، نویسنده مسئول مقاله باشد. مگر آنکه استاد راهنمای مربوطه طی نامهای مسئولیت مقاله را به دانشجوی خود بسپارد. در پاورقی صفحۀ نخست مقاله باید این عنوان آورده شود: برگرفته از رسالۀ دکتری یا پایاننامه کارشناسی ارشد.
 • درج مقالات در نشریه به معنی تایید محتوای آن توسط هیات تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد؛
 • هر مقاله ارسالی به دفتر نشریه باید همراه یک نامه شامل موارد ذیل باشد که به امضای همه نویسندگان رسیده باشد:
 • محتوای مقاله به تأیید تمام نویسندگان رسیده باشد؛
 • نویسنده مسئول (و در صورت نیاز نویسنده رابط) معرفی شود؛
 • ترتیب نام نویسندگان به تأیید همه رسیده باشد؛
 • کلیه حقوق مؤلف و نشر محتوای مقاله به مجله واگذار گردد؛
 • انشاء و املای مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود؛
 • اصل مقاله باید بر روی (A4)، با حاشیه 5/2 سانتیمتر از چهار طرف، و فاصله بین سطرها 1سانتیمتر از یکدیگر تایپ و تمام صفحات مقاله به صورت متوالی شماره‌گذاری گردد؛
 • تاکید می شود که از تنظیم مقاله در بصورت دو ستونی، و یا در تملپت مجله اکیده خودداری شود. (برای تنظیم بهتر مقاله نمونه فایل آماده سازی مطالعه و در همان قالب تنظیم شود)
 • مقاله بدون احتساب چکیده فارسی، چکیده کوتاه انگلیسی، چکیده انگلیسی مبسوط، جداول، نمودارها، تصاویر حداکثر از ۴۰۰۰ کلمه تجاوز نکند (فهرست منابع جزء 4000 کلمه می‌باشد)؛
 • فهرست منابع مورد استفاده باید به زبان انگلیسی تنظیم شود و آن دسته از منابع که اصالتا فارسی هستند در انتهای منبع با عبارت [in Persian] مشخص شود؛
 • برای انگلیسی کردن منابع فارسی به هیچ عنوان نباید ترجمه شوند و یا از Google translator استفاده شود بلکه با مراجعه به منابع اصلی مقاله در نشریه  اطلاعات انگلیسی مقاله مورد استفاده قرار بگیرد؛
 • در این فصلنامه ماخذنویسی درون متن و پایانی طبق سبک APA ( انجمن روان شناسی آمریکا) و آخرین ورژن این دستورالعمل مد نظر قرار گیرد. برای حصول نتیجه بهتر از امکانات References نرم افزار Word استفاده کنید. لازم به توضیح است که ارجاعات درون متنی باید به انگلیسی نوشته شود و منابع  فارسی هم بصورت انگلیسی و با تاریخ میلادی درج شود؛ مثلا بجای نوشتن (محمدی و علیپور، ۱۳۹۹) باید بنویسیم (Mohammadi and Alipur, 2021).

Examples

paragraph with in-text citation:

(Grady et al., 2002) (Thomas, 2004)

 

 • مقاله، باید با قالب نرم افزار Microsoft Word نسخه 2010 و بالاتر روی کاغذ A۴ حداقل 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف کاغذ تایپ شده باشد. برای متن فارسی از قلم (B Lotus) و برای متن لاتین از قلم (Times NewRoman) به صورت دو واحد کوچکتر از اندازه فونت فارسی استفاده شود. اندازه قلم به شرح جدول ذیل تنظیم گردد:

 

ساختار مقاله:

 • صفحه اول: عنوان فارسی، نویسندگان (نویسنده مسئول با * مشخص شود)، عنوانین نویسندگان (افلیشن) بصورت پاورقی (توضیحات هر نویسنده با استفاده سیستم Footnote خود نرم افزار اراج داده شود)، چکیده مبسوط شامل: زمینه و هدف (حداکثر120 کلمه)، روش پژوهش (حداکثر 200 کلمه)، یافته‌ها (حداکثر 200 کلمه)، نتایج (حداکثر 150 کلمه) و واژگان کلیدی فارسی (3 الی 5 واژه)
 • صفحه دوم: چکیده انگلیسی مبسوط شامل: Introduction (120 کلمه)، Methods (200 کلمه)، Results (200 کلمه)، Conclusion (150 کلمه)، و Keywords (3 تا 5 واژه)، تنظیم گردد.
 • صفحات بعدی: شامل اصل مقاله می شود و فهرست منابع و مآخذ.

 

موارد قابل توجه در تایپ مقالات

مقالات ارسالی به این نشریه باید بصورت تایپ شده و با رعایت نکات زیر باشد.

 • برای تایپ مقالات از نرم افزار Microsoft Word 2003یا بالاتر و فونت Blotus استفاده گردد.
 • مقالات بصورت یک ستونی و بدون حاشیه و تذهیب باشد.
 • تمامی یادداشتها به صورت Footnote نوشته می‌شود.
 • کلیه کلمات و واژگانی که به ظاهر جدا هستند ولی یک واژه محسوب می‌شوند برای جدا کردان اجزا واژه حتماً از فاصله کوتاه (Shift + Space)یا (Ctrl + Space)استفاده شود؛
 • سرتیر پراگرافها باید Bold نوشته شود و از قرار دادن هرگونه علامت مانند : . و ... خوداری شود. {مثال: غلط: توان حرکتی:   صحیح: توان حرکتی}
 • برای نوشتن اعداد 10-1 داخل متن مقاله نباید از شکل عددی آن استفاده شود بلکه باید از شکل حروفی آن استفاده شود. مگر آنکه عدد مورد ‌نظر در داخل یک فرمول یا محاسبه بوده یا بجز مفهوم کمیتی، بیان کننده مفهوم خاصی باشد.
 • برای شماره گذاری و بولت گذاری حتماً از روش شماره زدن خود نرم‌افزار استفاده شود.
 • تمامی موارد که داخل علامات حمایتی مانند پرنتز () کورشه [] آکولاد {} گیومه «» قرار می‌گیرند از قسمت ماقبل و مابعد خود یک فاصله می‌گیرند ولی متن داخل آن بدون فاصله از علامت شروع شده و بدون فاصله، علامت بسته می‌آید.
 • تمامی علامتهای «.»، «،»، «؛»، «:» و ... به قسمت ماقبل خود بدون فاصله می‌چسبند ولی از قسمت مابعد خود یک فاصله می‌گیرند.
 • عداد داخل جدول‌ها باید فارسی تایپ شود و از بکار بردن نقطه « . » به جای علامت ممیز « / » فارسی خودداری شود.
 • با توجه به اینکه در فرایند صفحه بندی جای شکل ها، نمودار ها، جداول بالاجبار تغیر پیدا می‌کند،  در متن  مقاله به شماره مربوط به  جدول یا شکل مربوطه اشاره شود.
 • برای چاپ با کیفیت نمودار، شکل و تصاویر بکار رفته در مقاله در صورت امکان فرمت عکس یا pdf آنرا همراه مقاله ارسال نمائید.
 • نقشه‌ها باید دارای مختصات و راهنما بوده و تمامی نمودارهای باید دارای راهنما باشند.

جدول ها و شکل‌های داخل متن باید دارای شماره و عنوان باشد (مطابق نمونه). 

 

 

راهنمای تهیه مقاله برای نشریه علمی - پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک (PDF)

فرمت نمونه مقاله پذیرفته شده نشریه برای چاپ (Word)

فرم تعهدنامه 

فرم تعارض منافع