اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر سید محمد سید علوی

مدیریت دکتری مدیریت آموزش عالی

www.linkedin.com/in/smohammadsalavi
mohamad.seyedalavisrbiau.ac.ir
0000-0001-9678-7343

h-index: 2  

پاسخگویی سوالات نویسندگان مسئول محترم در تمام روزهای هفته از طریق ایمیل های نشریه حفاظت منابع آب و خاک صورت می‌گیرد. همچنین در صورت داشتن سوالی بیشتر می توانید در روزهای اداری از ساعت 17 تا 20 با شماره همراه 09124847512 تماس بگیرید.

iauwsrcj@srbiau.ac.ir

iauwsrcj@gmail.com