اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 344
تعداد پذیرش 136
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 94

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 22182
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17965
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز