اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 318
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 146
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 16153
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14338
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز