اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 419
تعداد پذیرش 177
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 172
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 104

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 168
تعداد مشاهده مقاله 38196
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26518
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز