نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی- پژوهشی)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک که دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و دارای درجه علمی – پژوهشی است به همت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و اعضای هیئت تحریریه آن تأسیس شد. این نشریه کلیه تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با موضوعات علوم و مهندسی آب و خاک را مورد بررسی قرار داده و می‌کوشد تا با همکاری اعضای هیئت تحریریه متخصص در زمینه‌های مختلف علوم آب و خاک نشریه‌ای پربار در این زمینه برای علاقمندان و پژوهشگران فراهم نماید.