اشتراک نشریه

علاقمندان به دریافت این نشریه از دو طریق می‌توانند اقدام کنند. 1- از طریق تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به آدرس ذکر شده جهت عضویت و دریافت اشتراک اقدام نمایند. 2- از طریق سامانه نشریه حفاظت منابع آب و خاک به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

 لطفا جهت دریافت فرم عضویت اینجا را کلیک کنید.